Bijzondere ALV op dinsdag 27-02-2018

Bijzondere ALV op dinsdag 27-02-2018

Bijzondere algemene ledenvergadering.

Dinsdag 27 februari 2018
Kantine Rood-Wit ’62.
Aanvang 20.30 uur.

Toegankelijk voor leden en ouders/verzorgers jeugdleden.

Onderstaande agenda voor deze bijzondere algemene ledenvergadering is vrijdag 16 februari per mail verzonden aan alle bij het bestuur bekende e-mailadressen van leden.

AGENDA

  1. Opening
  2. Toelichting door Pieter van den Eijnde namens klankbordgroep s.v. Rood Wit ‘62
  3. Voorstel bestuurssamenstelling en taakverdeling
  4. Sluiting

 

Bij verhindering verzoeken wij je vriendelijk dit via e-mail kenbaar te maken onder vermelding van
je naam en adres. Deze e-mail uitsluitend sturen aan: alv@roodwit62.nl.

Ouders/verzorgers van jeugdleden zijn, als juridische vertegenwoordiger van het jeugdlid, ook van harte
welkom op de vergadering. Zij hebben conform de statuten ook, zij het beperkt, stemrecht.

Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden ontvangen bij binnenkomst, na het tekenen van de presentielijst, twee
consumptiebonnen die op deze avond gebruikt kunnen worden. Koffie en thee zijn voor aanvang
van de vergadering gratis.

Wij zien jullie allemaal graag dinsdag 27 februari 2018.

Namens het bestuur van s.v. Rood Wit ‘62

Henk de Leest