ALV donderdag 25-10-2018

ALV donderdag 25-10-2018

Algemene ledenvergadering.

Donderdag 25 oktober 2018
Kantine Rood-Wit ’62.
Aanvang 20.30 uur.

Toegankelijk voor leden en ouders/verzorgers jeugdleden.

Uiterlijk 11 oktober zal  de agenda voor deze algemene ledenvergadering verstuurd worden aan de bij het bestuur bekende e-mailadressen van leden. Het conceptverslag van de ALV 27 november 2017 en de bijzondere ledenvergadering van 27 februari 2018 kunt u lezen, downloaden en afdrukken door hier te klikken

Bij verhindering verzoeken wij je vriendelijk dit via e-mail kenbaar te maken onder vermelding van
je naam en adres. Deze e-mail uitsluitend sturen aan: alv@roodwit62.nl.

Ouders/verzorgers van jeugdleden zijn, als juridische vertegenwoordiger van het jeugdlid, ook van harte
welkom op de vergadering.

Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden ontvangen bij binnenkomst, na het tekenen van de presentielijst, twee
consumptiebonnen die op deze avond gebruikt kunnen worden. Koffie en thee zijn voor aanvang
van de vergadering gratis.

Wij zien jullie allemaal graag donderdag 25 oktober 2018.

Namens het bestuur van s.v. Rood Wit ‘62

Mario van Doorne, voorzitter a.i.