Contributienota’s

Contributienota’s

Rond half juli zullen de contributienota’s seizoen 2019-2020 verstuurd worden. De nota wordt verstuurd per e-mail. De contributierun zal in de 2e week van juli plaatsvinden. Let op: voor incasso en facturering gelden gelijke betaaltermijnen. Ontvangt u een factuur (geen incasso) zorg er voor dat deze op tijd betaald is. Hiermede wordt voorkomen dat onze vrijwilligers niet onnodig belast worden met herinneringen verwerken en aannemingen maken. U ontvangt overigens bij eventuele (bank)terugboeking een mail vanuit Rood Wit 62 met het openstaande te betalen bedrag. Zorg ervoor dat u dit tijdig betaald zodat u in het nieuwe seizoen ongehinderd kunt deelnemen aan trainingen/wedstrijden. Niet tijdige betaling = wedstrijd blokkade.