Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Inleiding
Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt het volgen van een maatschappelijke stage voor leerlingen van het VMBO, Havo en VWO verplicht. De verwachting is dat er in Nederland jaarlijks 195.000 leerlingen zullen deelnemen. Rood-Wit ’62 biedt leerlingen de mogelijkheid om de maatschappelijke  stage te vervullen.

Doel
Het doel van maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk en zij hierdoor een  bijdrage leveren aan de maatschappij. Jongeren doen iets voor een ander en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.

Voor wie zijn de maatschappelijke stages belangrijk?

 • Jongeren tussen 14 – 18 jaar, leerlingen van VMBO, HAVO, VWO
 • Scholen
 • Stageaanbieders, de organisaties/verenigingen die met vrijwilligers werken

De Maatschappelijke stage is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling maar ook in het belang van anderen. Maatschappelijke stages zijn onbetaald en vinden plaats bij niet-commerciële instellingen.

Aantal beschikbare uren
Leerlingen die bij Rood-Wit ’62 een maatschappelijke stage doen komen meestal van scholen in Helmond en omgeving en hebben vaak een vastgestelde periode waarin zij de gelegenheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Het aantal uren hiervoor is beperkt, variërend van 24 tot 36 uur. Soms moet een stage in een paar dagen of één week gedaan worden .  Steeds meer scholen geven aan dat het ook mogelijk is om de leerlingen vrijwilligerswerk te laten doen verspreid over een (deel van het) schooljaar, bijvoorbeeld 10 weken achter elkaar bij dezelfde activiteit.

Wat is belangrijk voor jongeren die maatschappelijke stage lopen?

 • Een contactpersoon binnen de club die begeleid en een verantwoordelijke vrijwilliger.
 • Duidelijke afspraken maken.
 • De jongeren ruimte voor eigen inbreng geven.
 • Een activiteit aanbieden die zinvol is en een zichtbaar resultaat heeft.

Wat zijn geschikte activiteiten voor maatschappelijke stageplaatsen?
Met andere woorden: wat voor vrijwilligerswerk kunnen leerlingen bij Rood-Wit ’62 doen?

Leerlingen met voetbalachtergrond:

 • Afhankelijk van de voetbalervaring: trainingen van jeugdteams  verzorgen samen met de vaste trainer van het team.
 • Fluiten van wedstrijden op zaterdag bij de jeugd.
 • Begeleiden van jeugdteams tijdens wedstrijddagen.
 • Werkzaamheden verrichten vóór, tijdens en ná thuistoernooien. Mee organiseren van activiteiten.

Leerlingen met en zonder voetbalachtergrond:

 • Accommodatieonderhoud.
 • Opknappen van voorkomende jaarlijkse klussen (ballen uitzoeken, opruimen, etc.).
 • Hulp bieden bij activiteiten voor de jeugd.

Tot slot
Stagiaires of scholen kunnen zich aanmelden bij het bestuur van Rood-Wit ’62 onder e-mail: secretariaat@roodwit62.nl.
Maatschappelijke stagiaires krijgen geen geldelijke vergoeding. Leerlingen die lid zijn van Rood-Wit ’62 kunnen verzekerd zijn van een stageplaats mits de wensen van de leerlingen en de voetbalclub met elkaar matchen. Voor andere leerlingen wordt gekeken naar het aanbod/vragen die de club heeft.

Vacatures 2016-2017

(ondersteunend) trainer/leider jeugdteams
Tijdstip: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur
Werkzaamheden: mede verzorgen van voetbaltrainingen aan kinderen van 7 tot 10 jaar
Start stage: kan per direct

(ondersteunend) trainer Kabouters
Tijdstip: zaterdag van 9.00 uur tot 10.00 uur
Werkzaamheden: mede verzorgen van voetbaltrainingen aan kinderen van 4 tot 6 jaar
Start stage: kan per direct

(ondersteunend) keeperstrainer jeugdteams
Tijdstip: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur
Werkzaamheden: mede verzorgen van keeperstrainingen aan kinderen van 7 tot 10 jaar
Start stage: kan per direct

Scheidsrechter van E en F wedstrijden
Tijdstip: zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur
Werkzaamheden: het fluiten van jeugdwedstrijden met kinderen van 7 tot 10 jaar
Start stage: kan per direct

Ondersteuning (materiaal en accommodatiebeheer)
Tijdstip: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 18.00 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Werkzaamheden: het ondersteunen van onze materiaalbeheer bij diverse werkzaamheden op het sportpark
Start stage: kan per direct.

Voor aanvullende vragen kunt u een e-mail sturen naar ons secretariaat.