Samenstelling bestuur per 27-06-2017

 

Naam
Functie
E-mail
Telefoonnummer
Mario van Doorne Voorzitter voorzitter@roodwit62.nl via e-mail
Henk de Leest Penningmeester/vicevoorzitter penningmeester@roodwit62.nl 06-28886267
Sean O’Sullivan Voetbalzaken voetbalzaken@roodwit62.nl 06-46022189
John Benthem Voetbalzaken jeugd voetbalzakenjeugd@roodwit62.nl 0492-518399
Han van Lierop PR & sponsoring sponsoring@roodwit62.nl 0492-513663

De navolgende functies worden op dit moment -bestuurlijk- niet ingevuld

Vacature Secretaris (lid DB)
Vacature Bestuurslid facilitaire zaken/accommodatie (kantine en beheer gebouwen/terreinen/kleding)    
Vacature Waarden & normen en maatschappelijke betrokkenheid/projecten    
Vacature Communicatie (website/Facebook/nieuwsbrief/e-mailbeheer)  
Vacature Wedstrijdzaken senioren (inclusief toernooien senioren)  
Vacature Commissie activiteiten JR/SR (er zijn initiatieven die nog concreet moeten worden)  

Kijk voor meer vacatures voor vrijwilligers op de pagina ‘Vrijwilligers blijven nodig’!