Maatschappelijk betrokken

JIBB

Rood-Wit ’62 vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken bezig te zijn. Dat is te zien doordat we bijvoorbeeld activiteiten van JIBB, het jeugd in beweging brengen (en houden) programma waar mogelijk steunen en faciliteren. Onlangs hebben wij het samenwerkingsconvenant weer met 3 jaar (tot 2020) verlengd.

Scholen

Graag verlenen wij ook onze medewerking aan scholen en schoolactiviteiten met als voorbeeld DE KONINGSSPELEN. Daarnaast zijn wij vaak begin en eindpunt van veel schoolse activiteiten
Ook staan wij altijd klaar om medewerking te verlenen aan de examendag van het Dr. Knippenberg college.

De Kinderspeelhoeve

Wij bieden al enige jaren onderdak aan de Kinderspeelhoeve (schoolse en buitenschoolse opvang).

Belangengroep Rijpelberg

Sinds maart 2016 onderhouden wij contact met Belangengroep Rijpelberg. De nieuwsbrieven die wij van hen ontvangen plaatsen wij hier.

– Nieuwsbrief Rijpelbergs Belang 1 mei 2016
– Nieuwsbrief Rijpelbergs Belang februari 2017
– Nieuwsbrief Rijpelbergs Belang juli 2017