Rikken & biljarten elke vrijdagmiddag

Rikken & biljarten elke vrijdagmiddag

kaartenbiljarten

De vakanties zijn weer bijna voorbij.

De letter R van senioRen staat ook voor onze vrijdagmiddag hobby’s kaaRten en biljaRten en gezelligheid.

We zijn weer begonnen!

Vanaf  vrijdag, 2 september van 13.30 – 16.30 uur, gedurende het gehele voetbalseizoen, zijn de senioren Rood-Witters van harte welkom. Nieuwe (senioren) deelnemers (ook zij die geen lid zijn) zijn van harte welkom.

Er zijn géén kosten aan verbonden. Gebruik van consumpties  is natuurlijk wel voor eigen rekening.

Gerry v.d. Linden
Jan Cortenbach
Jan Smits sr.

 

biljarten kaarten