Werkzaamheden Rijpelbergseweg

Werkzaamheden Rijpelbergseweg

Op maandag 3 juli 2017 begint de gemeente met uitvoering van de werkzaamheden aan de Rijpelbergseweg.
De werkzaamheden die zij gaan uitvoeren bestaan uit het verwijderen van de verharding van de rijbaan en de parkeervakken tussen de aansluiting op de Rijpelbergseweg en het parkeerterrein van het sportcomplex ‘De Rijpel’.
De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Bereikbaarheid sportpark
Tijdens de werkzaamheden is het parkeerterrein van het sportcomplex wel bereikbaar via de Bouvignehof.
Hier wordt een tijdelijke aansluiting gemaakt op het parkeerterrein en wordt middels een omleidingsmelding aangeduid.

Huisvuil
Op de reguliere inzameldagen uw container, papier of kunststof zakken buiten het werkterrein neerzetten, zodanig dat het bereikbaar is voor een vrachtauto. Op deze manier kan de inzameldienst uw huisvuil gewoon meenemen.

Vragen?
Neem dan gerust contact op met de heer J. Nooyen van Ingenieursbureau Helmond. Hij is belast met het dagelijkse toezicht op het werk en bereikbaar via telefoonnummer 0492-587809. U kunt hem ook bellen als u tijdens de uitvoering van het werk vragen of problemen heeft. Of u kunt contact opnemen met de uitvoerder van Van Horssen Wegenbouw, de heer M. Manders. Hij is bereikbaar op 06-13359802.