Jubilarissen en benoemingen lid van verdiensten en ereleden

Tijdens de goed bezochte najaars algemene ledenvergadering, maandag 27 november 2017 werden de navolgende leden gehuldigd vanwege hun jubileum als lid van de Helmondse voetbalvereniging.

Frans Lewandowski, Ferry Timmers, Rob Raijmakers en Stephan van Raaij wegens hun 25 jarig lidmaatschap enPaul van Veghel, Jan Rutjens en Piet Verlijsdonk wegens hun 50 jarig lidmaatschap.

Lid van verdiensten

André van Dinter werd benoemd als ‘lid van verdiensten’ wegens zijn niet aflatende inzet voor de vereniging.
Speciaal werd vernoemd zijn al meer dan 30 jaar durende rol als grensrechter bij het 1e elftal.

Ereleden

Ook werden, vanwege hun speciale staat van dienst, Finn O’Sullivan en Piet Verlijsdonk benoemd tot ‘erelid’ van de vereniging. Beide leden zijn op voordracht van s.v. Rood Wit ’62 in respectievelijk 2012 en 2015 ook koninklijk onderscheiden. Reden temeer om Finn en Piet te benoemen tot ‘erelid’.

Door voorzitter Mario van Doorne werden aan de jubilarissen en benoemde leden bijbehorende speldjes en bloemen overhandigd.

2017-11-27-ALV-jubilarissen-RoodWit62
Van links naar rechts: Mario van Doorne (voorzitter), Piet Verlijsdonk, Fin O’Sullivan, André van Dinter, Jan Rutjens, Rob Raijmakers, Stephan van Raaij en Ferry Timmers. Op de foto ontbreken: Frans Lewandowski en Paul van Veghel.

Eerder dit jaar, tijdens de voorjaars algemene ledenvergadering werden Frank Lewandowski en Wilfried Mansvelders (25 jaar lid) en Theo Swinkels en Pieter Sanders (40 jaar lid) ook al gehuldigd.

Door Webbeheer