Overlijden Loek Dijckmans

Overlijden Loek Dijckmans

Afgelopen zondag 21 maart 2021 is overleden onze oud voorzitter Loek Dijckmans.

Wij herinneren Loek als een lid, voorzitter en gevoelsmens met een Rood Wit hart.

Na een aantal termijnen als voorzitter heeft Loek ook zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons Voetbal Beleidsplan en daarnaast was hij zeer betrokken bij de oprichting van onze Fun Play (momenteel JG) afdeling. Naast zijn interesse in het voetbal, vooral voor de kansarmen en jongeren met beperking, schepte hij mogelijkheden waardoor voetbal ook voor hun bereikbaar werd. Loek had ook een drijfveer om ter plaatse in Gambia voetbal te promoten en te begeleiden met scholing. Menig oud Rood Wit 62 tenue is daar nog op de trainingsvelden te vinden. Bij zijn pensionering is Loek ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De vereniging herdenkt Loek als een Rood Witter waarop de club altijd een beroep kon doen.

De familie wensen wij veel sterke toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden Rood Wit ‘62