Fun Play (G-voetbal)

G-voetbal

Rood-Wit ’62 Fun Play


G-jeugdvoetbal, wat is dat?
G-jeugdvoetbal is bedoeld voor kinderen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het “reguliere” voetbal. Let wel: we beschouwen G-voetbal gewoon als voetbal. De KNVB biedt dezelfde kwaliteit, service en benadering. Het enige verschil is, dat bepaalde aspecten worden aangepast wanneer dat nodig is. Het motto luidt: Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet!

De KNVB is de eerste voetbalbond in de wereld die competities organiseert voor kinderen met een beperking. Het Jeugd G-voetbal groeit explosief. In het seizoen 2006/’07 zijn ruim 800 kinderen binnen circa 80 verenigingen actief. In 2001 waren dit slechts 80 kinderen binnen vijf verenigingen.
Om iedereen om zijn of haar eigen niveau te kunnen laten spelen heeft de KNVB een indeling in drie niveaus gemaakt: een A, een B en een C niveau. We kunnen hier niet alle verschillen uitleggen, maar grofweg zeggen we dat in alle groepen de spelregels worden aangepast. Van de spelers op het A-niveau wordt, als het gaat om conditie, kennis van de regels en inzicht in het spel, meer gevraagd dan van de spelers op het B-niveau. Voor spelers op het C-niveau geldt dat het niet zozeer gaat om de spelregels, maar vooral om het plezier in het spel. Rood-Wit ’62 zal gaan spelen op het C-niveau.

Voor wie is het G-jeugdvoetbal?

Voor jongens en meisjes van 6 tot en met 16 jaar die een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap hebben. Er is een beperkte leeftijdsdispensatie mogelijk. Spelers die ouder zijn dan 16 jaar hoeven niet te treuren. Voor hen bestaat natuurlijk óók een competitie.
Wordt er ook competitie gespeeld?
Ja, sinds 2005 organiseert de KNVB een competitie voor 6- tot en met 16-jarigen. Spelers die te jong zijn voor de seniorencompetitie, hoeven niet meer tegen volwassenen te spelen. De KNVB is de eerste voetbalbond in de wereld die competities organiseert voor kinderen met een beperking en krijgt daarbij steun van de Johan Cruyff Foundation. De competitie telt minstens 14 wedstrijden per seizoen. Elke maand staat er een thuis- en een uitwedstrijd op het programma.

Trainingen

Het FunPlay-jeugdteam traint eenmaal per week, de dag en tijdstip worden nog nader bepaald.

Afwijkende regels:

De jeugd G-voetballers voetballen volgens de normale regels van het 7 tegen 7. Er wordt op een half veld gespeeld met zogenoemde pupillendoelen (2 bij 5 meter). De wedstrijd duurt 2 x 25 minuten. Wel hebben de jeugd G-voetballers na elke wedstrijd een leuk toetje: er volgt altijd een strafschoppenserie.

G-voetbal is voetbal voor kinderen met een (lichte) verstandelijke of motorische handicap. Dat betekent dat, waar nodig, de regels enigszins zijn aangepast en dat de teams een eigen competitie spelen. Het betekent ook dat er bijzondere aandacht is voor de teamleden en voor de manier waarop het team begeleid en getraind wordt.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben of interesse hebben en denkt iets te kunnen betekenen voor de Rood-Wit ’62 Fun Play afdeling dan kunt U contact opnemen met de heer Sean O’Sullivan. (Telefoon: 06-46022189 of voetbalzaken@roodwit62.nl ) of via de stichting MEE.