Club van 20

Doelstelling

Het doel van de ‘Club van 20’ is om financiële middelen te werven waarmee ‘de Club van 20’ voor
s.v. Rood-Wit ‘62 iets extra’s kan doen. Te denken valt aan jeugdactiviteiten maar ook andere zaken/activiteiten binnen Rood-Wit ’62 kunnen extra ondersteund worden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de bijeen gebrachte gelden worden gebruikt om de exploitatie van s.v. Rood-Wit ‘62 sluitend te maken.

Wie kan lid worden?

De ‘Club van 20’ staat open voor leden en niet-leden van s.v. Rood-Wit ’62 en bedrijven die door middel van betaling van € 20,00 per seizoen bijdragen om bovenstaande doelstelling te realiseren. De namen van de leden worden gepubliceerd op een sponsorbord in de kantine en op de website van s.v. Rood-Wit ‘62.

Aanspreekpunt club van 20?

Op dit moment is niet bekend waar je je kunt aanmelden en wie het aanspreekpunt is van de club van 20!

Voor het volledige reglement (2016-02-23) van de “Club van 20” : Klik hier!