Inschrijfformulier

Belangrijk om te weten als je lid wilt worden.

Als je lid bent, of lid wilt worden, van onze vereniging is het belangrijk om te weten dat je voor een heel seizoen contributie verschuldigd bent.
Opzeggen van je lidmaatschap.
Wil je tussentijds opzeggen als lid (dus tijdens een lopend seizoen, 1 juli t/m 30 juni) dan is dat mogelijk. Het resterende contributiebedrag voor het lopende seizoen dien je dan alsnog over te maken alvorens we je uitschrijven als lid.
Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
Opzeggen doe je altijd via het website formulier dat je hierboven in het menu kunt vinden/aanklikken. Dit is de enige en juiste manier! Je opzegging wordt dan verzonden naar onze ledenadministratie die je opzegging verder zal behandelen. Je krijgt zelf ook een kopie via e-mail van je opzegging, bewaar dit goed!
Let er ook goed op dat wanneer je overschrijving aanvraagt naar een andere voetbalvereniging en je wilt géén lid van Rood Wit ’62 blijven, je ook dan correct je lidmaatschap dient op te zeggen. Dit voorkomt dat je contributie blijft betalen/verschuldigd blijft aan onze vereniging. Overschrijven betekent niet dat ook je lidmaatschap automatisch stopt!

Tussentijds overschrijven naar een andere vereniging, kan dat?
Wil je (tussentijds) overgeschreven worden naar een andere voetbalvereniging dan gelden daarvoor de regels van de KNVB. Daarnaast hanteren wij zelf twee (2) overschrijvingsmomenten, te weten begin juli (KNVB moment, overschrijving aanvragen voor 15 juni) en per 2 januari van elk voetbalseizoen.
De reden hiervoor is dat wij in lopende competities niet geconfronteerd willen worden met tussentijdse overschrijvingen die tot gevolg hebben dat wij teams noodgedwongen moeten gaan aanpassen of zelfs uit de competities zouden moeten halen.
Buiten deze twee momenten (uitzonderingen ter beslissing van het bestuur) werken wij niet mee aan tussentijdse overschrijvingen! Hou hier rekening mee alvorens je in te schrijven.

Privacy, hoe gaan wij daarmee om?

Voordat u het onderstaande formulier invult kunt u hier lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.
 

  Wil je lid worden van s.v. Rood-Wit '62?

  Vul dan onderstaand alle gegevens in.

  N.B.: Alle velden gemerkt met * zijn verplicht in te vullen velden!

  Achternaam*:

   

  Voornaam*:

   

  Burgerservicenummer (BSN)*:

   

  Adres*:

   

  Postcode*:

   

  Woonplaats*:

   

  Geslacht: Man - Vrouw*:

   

  ManVrouw

  Geboortedatum*:

   

  Nationaliteit*:

   

  Telefoonnummer (vast of mobiel)*:

   

  E-mail adres*:

   

  Algemene vragen

  Heb je ooit eerder gevoetbald:

   

  janee

  Zo ja, bij welke club:

   

  Waar en wanneer:

   

  Overige vragen

  In welke afdeling wil je spelen*:

  Machtiging voor automatische incasso

  Naam gemachtigde*:

   

  Voorletters*:

   

  Adres*:

   

  Postcode*:

   

  Plaats*:

   

  IBAN Nummer*:

   

  Bank*:

   

  Datum*:

   

  Hierbij geef ik (of gemachtigde indien ik minderjarig ben) toestemming voor automatische incasso van de contributie!

  Ik ga akkoord met het Huishoudelijk Reglement. (Lezen door op de link te klikken)

  Ik ga akkoord met het statuut Normen en Waarden. (Lezen door op de link te klikken)

  Indien u niet akkoord gaat met ons 'huishoudelijk reglement' en ons 'statuut normen en waarden' kunt u geen lid worden van onze vereniging.

  Hou ook rekening met het onderstaande!

  U bent als lid voor een heel seizoen contributie verschuldigd (elk seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni). Om onze leden tegemoet te komen incasseren wij deze contributie in twee gedeelten per jaar/seizoen.