Vrijwilliger bij Rood-Wit ’62

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil een structurele bijdrage levert aan de organisatie van de club waarvan hij of zij lid is. De ‘werkzaamheden’ vinden meestal plaats in de vrije tijd. Er is geen sprake van een dienstverband.

Vrijwilligers en vereniging moeten op elkaar kunnen vertrouwen. VRIJWILLIG betekent niet VRIJBLIJVEND.

Elke vrijwilliger zal op die basis naar eer en geweten zijn of haar bijdrage moeten willen leveren en het is zaak om dat als vereniging te (blijven) waarderen. Uitgangspunt is dat zaken alléén door samenwerken leiden naar een beter resultaat en organisatie. Dat betekent ook dat men elkaar met wederzijds respect behandelt en aanspreekt, ook als het een keer niet loopt zoals verwacht!

Kortom:

  • open

  • eerlijk

  • wederzijds respect

  • samenwerken

Zijn de kernwoorden die belangrijk zijn voor vereniging en vrijwilligers.

Voor een vereniging is het natuurlijk het beste als de vrijwilliger zijn bijdrage levert zonder dat daar een geldelijke vergoeding tegenover staat. Geld dat een vereniging niet uit hoeft te geven kan ergens anders binnen de vereniging gebruikt worden voor het algemeen nut. In het geval dat er besloten wordt door de vereniging om tijd/onkosten wel te vergoeden gebeurt dat vaak in de vorm van een ‘vrijwilligersvergoeding’. De maximale hoogte van de vergoeding is fiscaal vastgelegd. Houdt men zich als vereniging niet aan deze ‘spelregels’ lopen de vrijwilliger en de vereniging de kans dat ze hierop door de fiscus worden aangesproken, met alle gevolgen van dien. Het is vanzelfsprekend dat dit niet de bedoeling is.

Denk je erover om vrijwilligerswerk bij Rood-Wit ’62 te gaan doen? Wij hebben verschillende vacatures.

Natuurlijk kun je je ook aanmelden voor hulp bij activiteiten zonder je direct als vaste vrijwilliger aan te melden.
Vele handen maken licht werk, dus laat het ons vooral weten!

Wat bieden we je?
  • Een plek binnen een fantastische club waarin onze (jeugd)leden centraal staan;
  • Een plek binnen een club waar ‘normen en waarden’ hoog in het vaandel staan en waar met wederzijds respect met met elkaar wordt omgegaan;
  • Elk jaar wordt je uitgenodigd voor een fantastische vrijwilligers(feest)avond;
  • Een organisatie waar geluisterd wordt naar jouw mening en ervaring;
  • Waar mogelijk helpen we je op weg in je ‘vrijwilligerswerk’ en bieden we gerichte ondersteunende cursussen.

Aarzel dus niet langer en stuur een e-mail naar Rood-Wit ’62 of vul het vrijwilligers aanmeldformulier in!

Vrijwilliger van het seizoen

Sinds het seizoen 2016 – 2017 benoemen wij een vrijwilliger van het seizoen.

Vrijwilliger van het seizoen 2016 – 2017: Kay Koolen
Vrijwilliger van het seizoen 2017 – 2018: Vincent v/d Berg
Vrijwilliger van het seizoen 2018 – 2019: Gerry v/d Linden