Contributie

Op de ALV van 11 April 2022 is onderstaande contributie vastgesteld (ingaande 1.juli.2022).

Senioren betalen per seizoen  : € 209,00
Junioren betalen per seizoen  : € 169,00
G-leden betalen per seizoen  : € 148,00
Als rustend lid betaalt u per seizoen  :
€   55,00
Gezinskorting

Voor gezinnen waarvan meerdere gezinsleden (wonende op hetzelfde adres) actief spelend lid zijn van onze vereniging geldt een gezinskorting regeling. Bij 4 leden wordt voor 3 leden contributie gerekend. Bij 3 leden wordt voor 2,5 lid contributie gerekend.

Aanvullende informatie.

Wij zijn als vereniging voor een groot deel afhankelijk van de contributiebijdrage. Indien wij niet kunnen incasseren of u betaalt zelf uw contributie niet tijdig, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap bij Rood-Wit ’62 éénzijdig te beëindigen!

Let op!
U bent als lid voor een heel seizoen contributie verschuldigd (elk seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni). Om onze leden tegemoet te komen incasseren wij deze verschuldigde contributie in twee termijnen per jaar/seizoen (omstreeks juli en omstreeks januari van elk seizoen).

Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven en waarvoor wij een factuur moeten maken en versturen, betalen een toeslag van € 2,50 per keer.

Stichting Leergeld

Indien u daarvoor in aanmerking komt kunt u voor de contributie van uw minderjarig kind of kinderen een beroep doen op de Stichting Leergeld .
Op de website van “Stichting Leergeld – Helmond” vindt u als ouder/verzorger alle informatie of u  hiervoor in aanmerking komt. U regelt natuurlijk wel zelf uw aanvraag bij deze stichting.