Club van 100

Doelstelling

Het doel van de ‘Club van 100’ is om financiële middelen te werven waarmee ‘de Club van 100’ voor s.v. Rood-Wit ‘62 iets extra’s kan doen. Te denken valt aan diverse zaken/activiteiten binnen Rood-Wit ’62 die op deze wijze extra ondersteund of aangeschaft kunnen worden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de bijeen gebrachte gelden worden gebruikt om de exploitatie van s.v. Rood-Wit ‘62 sluitend te maken.

Wie kan lid worden?

De “Club van 100”, staat open voor leden en niet-leden en bedrijven die door middel van sponsoring/betaling van € 45,00 per lid per seizoen bijdragen om bovenstaande doelstelling te realiseren. De namen van de leden worden gepubliceerd op een bord in de kantine en op de website van s.v. Rood-Wit ‘62. Door deelname aan de “Club van 100” machtigt elk afzonderlijk lid de commissie om jaarlijks doelen vast te stellen waaraan de ingelegde gelden besteed zullen worden.

Ook lid worden?

Indien je op deze manier ook een bijdrage wilt leveren aan extra mogelijkheden voor Rood-Wit ’62 en lid wilt worden van de ‘Club van 100’, neem dan via e-mail contact op met Theo Meulendijks.

Voor het volledige reglement (2016-02-23) van de “Club van 100” : Klik hier!